ಸಿನೆಮಾ

“ಉರಿ”ಯಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಉರಿಯುವಂತಹ ಘಟನೆ.! ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಉರಿ…

ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ದರೋಡೆಕೋರರು, ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಅನಾಚಾರಿಗಳು… ಅಕಟಕಟಾ… ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ನಯಾಪೈಸೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಸಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಬಹೊಡೆದು ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ…

Read More »
FOR DAILY ALERTS
Close